با کلیک بر روی این قسمت، به خانه سارا شعر بروید about me

به سایت سارا شعر خوش آمدید

چهل داستان کوتاه برگزیده

.
 

 

چهل داستان کوتاه برگزیده

 از هشتاد سال داستان نویسی فارسی


 1. سه قطره خون - صادق هدایت
 2. فارسی شکر است - محمد علی جمالزاده
 3. عالی جناب - جعفر مدرس صادقی
 4. انار بانو و پسرهایش - گلی ترقی
 5. آینه - محمود دولت آبادی
 6. از میان شیشه، از میان مه - علی خدایی
 7. بفرینه - علی اشرف درویشیان
 8. باله دریاچه قو - بهنام دیانی
 9. چتر و گربه و دیوار باریک - رضا قاسمی
 10. چرا دریا توفانی شده بود - صادق چوبک
 11. در تابوتی از هیچ روی شانه های هیچ کس - امین فقیری
 12. در یکی از همین تابستان ها - امیر حسن چهل تن
 13. گدا - غلامحسین ساعدی
 14. گیله مرد - بزرگ علوی
 15. هفت خاج رستم - یار علی پور مقدم
 16. حاج بارک الله - مهین بهرامی
 17. جشن فرخنده - جلال آل احمد
 18. قفس - صادق چوبک
 19. جزیره - غزاله علیزاده
 20. کلاغ هندی - فرشته مولوی
 21. کمربند صاعقه - پرویز دوایی
 22. ما فقط از آینده می ترسیم - منیرو روانی پور
 23. ماهی و جفتش - ابراهیم گلستان
 24. من و احمد میرعلایی و قهقه خنده - اکبر سردوزامی
 25. مرغدانی - محمد محمدعلی
 26. مونس و مردخای - رضا جولایی
 27. آغا سلطان کرمانشاهی - مهشید امیرشاهی
 28. پردیس - فرخنده آقایی
 29. رمی - عباس معروفی
 30. سنگ سیاه - محمدرضا صفدری
 31. سراسر حادثه - بهرام صادقی
 32. شهر کوچک ما - احمد محمود
 33. شرق بنفشه - شهریار مندنی پور
 34. داستان تفریق خاک - ابو تراب خسروی
 35. من و عینکم - رسول پرویزی
 36. آتش زردشت - هوشنگ گلشیری

 37. یک داستان عاشقانه - مدیا کاشیگر

 38. جمعه ها - شیوا ارسطویی

 39. داستان لکه ها - زویا پیرزاد

 40. طاقوت و یاقوت هر زن بودند - الهه عروضی و ...

 

 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ