آخرین مطالب سایت سارا شعر

بروز رسانی  شنبه 23 اسفندماه 13931

2

3

4

5

6

بخش های دیگر این فهرست را هم ببینید >>>    

 

قصیده گرسنه                                

قصیده گرسنه (سومالی) عنوان یکی از سروده های اینجانب محمد حسین بهرامیان است که در رمضان سال گذشته به مناسبت گسترش قحطی در کشور سومالی سروده شد. اگرچه خبرها دیگر از قحطی در سومالی گزارشی نمی دهند اما روزانه هزاران انسان در گوشه و کنار جهان با گرسنگی و مرگ دست و پنجه نرم می کنند. این سروده در این مجال تقدیم می گردد. فایل صوتی این شعر نیز در دسترس است و شما می توانید علاوه بر شنیدن دکلمه شعر، آن را با فرمت wma دانلود نمایید....

ادامه مطلب


هنر ، ادبیات و عاشورا

فرهنگ لغات و اصطلاحات عاشورایی ،  خوشنویسی و خط در هنر عاشورایی، بازتاب واقعه عاشورا در نقاشی قهوه خانه ای، برگزیده اشعار عاشورایی با آثاری از محتشم کاشانی، اوحدی مراغه ای، نیر تبریزی، وحشی بافقی، محمد حسین شهریار، نوحه ها و نواهای عاشورایی و مطالب برگزیده دیگر بهانه ای است برای هم صدا شدن با صدای سنج و زنجیر و همدلی با سینه زنان و سوگواران حضرت ابا عبدالله (ع)..... تا چه قبول افتد و چه در نظر آید

ادامه مطلب


زمان در شراب حافظ

ذهن و زبان حافظ اگر چه فراتر از زمان و مکان به جهانی آرمانی تر توجه دارد اما کلام او باید رنگی از زمان بگیرد تا برای انسان های محصور در بعد زمان و مکان قابل درک و فهم و دریافت باشد. بدین لحاظ ابتدا ازل را به ابد می پیوندد و مستی خود را ازلی و ابدی می داند با این حال گاه در حوزه مجاز یا حقیقت، با گریز از این ایده آلیسم صرف، واقع گرایانه تر به تحلیل امور می پردازد و اوقات و زمان هایی را برای مستی برمی گزیند. با مرور همه ابیاتی از حافظ که به این زمانمداری ویژه تن در داده است می توان فهرستی از زمان های شراب نوشی را فراهم آورد. اما با کنار هم قرار دادن این زمان های سرمست، در نهایت انسان به این دریافت می رسد که اگر حافظ در جنون کلمات و در فراغت از عقل مصلحت اندیش به بیان این موضوع بپردازد هیچ زمانی را مغایر با مستی نمی داند. او از ازل تا ابد را فرصتی می داند برای یک مستی مدام.... در این مقال به تحقیق چند و چون زمان در شراب حافظ پرداخته و مغانیات او را از منظرگاه انواع زمان به تحلیل پرداخته ایم....

ادامه مطلب


باز خوانی حکایتی از سعدی

در این بخش حکایتی از گلستان سعدی را برگزیده و به تحلیل ساختاری آن برداخته ایم. در مقدمه ای طولانی فرمالیسم در آثار سعدی را مورد بحث قرار داده و در این میان به تلفیق هنرمندانه بافتار و ساختار در حکایت های سعدی اشاره کرده ایم. این تلفیق دقیق و هنرمندانه، متضمن فرم در آثاری روایی و غیر روایی سعدی است که از میان همه آثار سعدی تحلیل حکایت مزبور ما را به چند و چون فرم و ساختار و توجهات فرم گرایانه در کلام سعدی رهنمون خواهد بود... و اما حکایت از این قرار است: " در جامع بعلبک وقتی کلمه ای همی گفتم به طریق وعظ با جماعتی افسرده دلمرده ره از عالم صورت به معنا نبرده دیدم نفسم در نمی گیرد و آتشم در هیزم تر اثر نمی کند...."

ادامه مطلب


داستان، تاریخ و مینیمالیسم                                 

داستان ، روایت ساده ی زندگی است و تاریخ نیز روایت دیگر گونه ای از انسان و گذشته های پند آموز اوست . تنها عنصری که این دو وجه  راوی را از هم باز می نماید در شکلی کاملا آشکار عنصر تخیل است . احساس ، اندیشه و زبان در هر دو ژانر روایی کاملا با کلام ممزوج است ، اگر چه نگرش داستان نویس به زبان از نوع دیگر است  . داستان ،  خلق روایتی است خود خواسته که در بطن واژگان شکل می گیرد اما تاریخ روایت گذشته ای نا گزیر است که در آن مورخ در مقام ناظری منفعل ، تنها به واگویه ی حوادث حادث می پردازد . اما داستان عین حادثه است حادثه ای که در زیر و بم کلمات و اصوات تجلی می یابد . گاهی حادثه ، طرز وگونه ی چینش کلمات و همنشینی و جانشینی  جادویی واژگان است . بدین سان است که داستان با شعر و چکامه همداستان می گردد . مرز شکنی های جهان پست مدرن در علوم انسانی خصوصا ادبیات به زدودن دیوار ستبر ژانرها و میان ژانرها پرداخته و انواعی همدست و همگون از ادبیاتی ترکیبی و تلفیقی پدید آورده است  . لیوتار مرز شکنی های پسامدرن را در حوزه های مختلف باز جست و دریدا با تأیید نظرات لیوتار ، منطق و شعر را از یک قماش دانسته به صراحت ابراز می دارد آنجا که منطق با زبان آوری به اهداف خود نائل می آید شعر نیز با همنشینی با فلسفه پهلو به پهلوی  منطق می ساید .

ادامه مطلب


رمز و راز شراب نوشی حافظ

عنوان این بخش قدری غلط انداز است و استفاده از این عنوان قدری خطر کردن دارد. چرا که بی شک آنان که حافظ را در هیاتی مافوق بشری تصور می کند او را موجودی فرا شاعر دانسته و با این نگاه آمیخته با احترام و تقدس، او را از هر چه ناپسند بدور می دارند. اما آنچه مسلم است این است در شعر حافظ شرابی جریان دارد که بی وقفه نوشیده می شود و کسی در اشعار او همواره وجودی آشکار دارد که پیوسته در طلب شرب مدام است. او می تواند حافظ یا هر انسان دیگری باشد که در هیاتی اسطوره ای، لب به جرعه جام می آلاید و از مستی و بدمستی ابایی ندارد. گاه همه مقدسات را در پای خم شراب می ریزد و دانه های تسبیح را در قدمگاه ساقی فرو می تکاند. چند و چون شراب نوشی حافظ و کند و کاو دلایل او بر این کار، تنها یک نکته را به اثبات می رساند و آن اینکه حافظ بی هر بهانه شراب می خواهد. دلایل حافظ  بر شراب نوشی خود، گاه تنها یک دلیل است و گاه تنها بهانه بر ارائه یک دلیل. گاه ساده انگارانه ساده ترین علل را ذکر می کند و گاه در این میان در تناقضی آشکار طنزی ظریف می آفریند و تناقضات وجود خود و جامعه ای پر تناقض را که در آن روزگار می گذراند به تصویر می کشد. گاه دلایل او از اندیشه ای عمیق فلسفی حکایت دارد و گاه از باوری دور. گاه به تعبیر تازه ای از شرع دست یافته و فتوای شراب می دهد و گاه فتوا بر عدم جامعیت شرع می دهد و شیخ و زاهد و مفتی و عاملان شرع را آلوده ریا می داند.......

ادامه مطلب


بررسی موضوع غم و شادی در هزاره ادب پارسی                                 

انعكاس صریح اندیشه های زروانی ، مسیحی ، مانوی ، هندی و...در آثار شاعران و نویسندگان قرون بعد از اسلام به خلق اندیشه های جبرگرا انجامیده است . اشعار اولین شاعران پارسی گو ، از جمله محمد بن وصیف ، فیروز مشرقی ، ابوسیلك گرگانی و شاعران دوره های بعد از این گونه تفكرات بی تأثیر نبوده است . كریستین سن می نویسد :  در تحت تأثیر تفكرات جدید ( یعنی افكار مسیحی ، مانوی ، هندی ) آن خوش بینی كه بنیان دین زردشتی و محرک مردمان به كار و كوشش بود پژمرده و گسیخته شد . میل زهد و ترك دنیا كه در فرقه های مخالف آیین زردشت ، رواجی تمام داشت رفته رفته وارد آیین زردشتیان گردید و بنیان این دیانت را برانداخت .. در این وقت زروانیت كه در عهد ساسانی شیوعی یافته بود موجب شد كه مردمان اعتقاد به جبر پیدا كرده و این اعتقاد به منزله زهری جانگزای بود كه روح مزدیسنی قدیم را از پای درآورد ... در این مقاله به ردیابی موضوع غم و شادی در هزاره ادب پلرسی پرداخته و نظرات شاعران دوره های مختلف را در باب موضوع غم و شادی باز خواهیم جست....

ادامه مطلب


مروری بر پیچیدگی های شعر بیدل                                 

بیدل دهلوی بی شک یکی از نام آورترین شاعران شبه قاره هند است که در ردیف بزرگترین شاعران سبک هندی قرار دارد. وی در کشورهای هند، افغانستان و تاجیکستان مخاطبان بسیاری دارد اما متاسفانه در ایران آنگونه که باید و شاید به این شاعر فارسی زبان پرداخته نشده است. بی شک ابهام زبان و پیچیدگی های شعر بیدل در گمنامی او در فضای ادبی چند صد ساله اخیر بی تاثیر نبوده است. در چند دهه گذشته تلاش هایی برای شناخت هرچه بیشتر بیدل انجام گرفت و چندین کتاب و ده ها مقاله حاصل رویکرد دوباره به شعر و زنگی این شاعر هندی تبار فارسی زبان است. در این مقاله ابتدا به نظرگاه های بیدل در باب زبان و شعر می پردازیم و در ادامه پیچیدگی های شعر او را از زوایای مختلف مورد بحث و بررسی قرار می دهیم. این نوشتار در واقع بهانه ای است برای ورود به دنیای پر رمز و راز شاعری که به دشوارگویی و ابهام زبان زبانزد است. این مقاله در سالهای گذشته چندین بار در نشریات ایران و هند به چاپ رسیده است...

ادامه مطلب


بررسی کهن الگوی آنیما در آثار مولانا

كهن الگوها، مفاهیمی مشترك و جهانی هستند كه از گذشته های دور، از اجداد بشر، نسل به نسل منتقل شده اند و در ژرفای ضمیر ناخودآگاه جای گرفته اند.مهم ترین كهن الگوها از نظر روان پزشك شهیر سوئیسی، كارل گوستاو یونگ، عبارتند از: سایه، پرسونا، خود، آنیما و آنیموس.این صور مثالی برای رسیدن به مرزهای خودآگاهی در نمادهای گوناگون جلوه گر شده اند و در آثار هنرمندان نمود پیدا كرده اند. آنیما از مهم ترین كهن الگوهای یونگ است كه به "روان زنانه‌ی" یك مرد اشاره دارد. به نظر می رسد آثار ادبی و هنری، بستر بسیار مناسبی برای تجلی آركی تایپ‌هاست و هنرمند برای ایجاد یك اثر ماندگار بیشتر از ناخودآگاهش الهام می گیرد.از آن جا كه جایگاه آنیما در ناخودآگاهست، می توان تأثیر این كهن الگوی مهم را بر آثار ادبی یا هنری بسیار ارزشمند و ماندگار و بر ذهن و زبان خالق اثر مشاهده كرد. به اعتقاد یونگ خاستگاه آثاری از این دست، لایه های ژرف ناخودآگاه جمعی است كه منبع كشف و شهود و الهام شاعر و هنرمند است.در این مقاله تأثیر كهن الگوی آنیما بر اشعار مولوی، شاعر بزرگ و ارزنده‌ی ایران،‌ بازنگری و موارد تأثیر گذاری آنیما بر افكار و سروده‌های وی به اختصار بررسی شده است...

ادامه مطلب


غم و شادی در اندیشه مولانا

انسان با اولین گریه های کودکانه پا به دنیایی که می گذارد که آمیزه ای از غم و شادی است. گویی تقدیر آدمی چنین رقم است که در انبوه غم ها و شادی ها، زندگی را تلخ یا شیرین تجربه کند. شاعران و عارفان ایران زمین فراتر از غم و شادی به دوست می اندیشند و با این حال به عنوان یک انسان در گیر و دار این و آن روز گار می گذرانند. در این مقال ابتدا به بررسی اجمالی موضوع غم و شادی در اندیشه و تفکرات شاعران قبل از مولانا پرداخته ایم و در ادامه به شکلی ویژه به مولانا پرداخته ایم و سروده های ارزشمند این شاعرعارف را از این منظر مورد نقد و بررسی  قرار داده ایم. زیر و بم مترنم غزلیات شمس و شور و حال ریخته در این اثر جاوید ، حاصل سماع روح شاعر در بیکرانه هاست و شاید همین دقیقه عمیق است که او را از خیل شاعران اندوه سرای سده های سوم تا دهم متفاوت کرده است. در این نوشته ما چند و چون ذهن و زبان مولوی کاویده ایم تا راز و رمز این شادی و انبساط خاطر را پیش چشم خواننده آوریم.

ادامه مطلب


از قالب تا سکوت                                 

کار شاعر در بیان ناگفته ها خلاصه می شود و شاید راز و رمز شعر همین نکته باریک است، شعر باید راهی تازه برای پاسخ همه سوال های بی جواب است؛ سوال هایی که علم، عقل و فلسفه  از پاسخ به آنها در مانده  است. شعر در حکم چیزی شبیه اسطوره از نا خودآگاه شاعر می جوشد و  راوی یک فراگفتمان یا روایت بزرگ است که آن را در زیر دندان های پلورالیسم عقلی ، خرد کرده است. در این فلسفه ی بی سامان است که شاعر منطق بی منطقی یا بی منطقی منطقی را ملاک استدلال های خود قرار داده است. اما آن اتفاق محال همیشه در زبان روی می دهد و این بر هیچ کس پوشیده نیست که زبان معمول تنها گویای حرف های معمول است و آنجا که پای نامعمول و یا نامعلوم در میان باشد زبان نیز نامعمول عمل می کند. راز و  رمز نامعلوم بودن شعر در زبان پنهانی است که در زبان مرسوم جا خوش کرده است. کار شاعر کشف این نحو پنهان است که نقشه حشر معانی در ان جا کشیده می شود.... در این مقاله به بررسی موضوع زبان و قالب می پردازیم و ایجاز گری زبان را تا مرحله سکوت همراهی می کنیم....

ادامه مطلب


ماهی سیاه کوچولو

یافتن یک مرز مشخص بین ادبیات کودک و ادبیات غیر کودک چندان ساده نیست....خصوصا گاهی که این مرز بعمد شکسته می شود و گاه ادبیات جدی در قالب یک فابل ، داستان یا شعر کودکانه نمود پیدا می کند....نمونه هایی که در هفته های پیش ارائه شد عموما از این گونه بودند. امروز نیز داستانی جهانی از صمد بهرنگی تقدیم می گردد که صد البته ادبیات کودکانه هست و نیست. این داستان گاهی با نوشته ی بزرگترین نویسندگان ادبیات کودکانه جهان مثل هانس کریستین اندرسن و دیگران مقایسه می شود و گاه به عنوان داستانی کاملا جدی و قطعا اندیشه ور و غیر کودکانه نگریسته شده و از جهات مختلف خصوصا وجوه جامعه شناختی مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.....

ادامه مطلب


جلوه های حماسه در نقاشی قهوه خانه ای

نقاشی قهوه خانه نوعی نقاشی روایی رنگ روغنی با مضمونهای رزمی، مذهبی و بزمی است که در دوران جنبش مشروطیت بر اساس سنتهای هنر مردمی و دینی و با اثرپذیری از نقاشی طبیعت گرایانه مرسوم آن زمان، به دست هنرمندانی مکتب ندیده پدیدار شد. خاستگاه و زمینه ساز این هنر نقاشی، سنت کهن قصه خوانی و مرثیه سرائی و تعزیه خوانی در ایران بوده است و پیشینه اش به قرنها پبش از پدید آمدن قهوه خانه می رسد....در این بخش بخوانید:  شاهنامه و عاشورا در نقاشی قهوه خانه ای و آشنایی با پیش کسوتان این هنر اصیل از جمله : / حسین قوللر آغاسی / محمد مدبر / عباس بلوکی فر / حسن اسماعیل زاده

ادامه مطلب


شعر و ادبیات کودک

مهترین سر فصل های این بخش : شازده کوچولو - آنتوان دوسن اگزوپری  /  شعر علی کوچیکه - فروغ فرخزاد / پریای احمد شاملو / ماهی سیاه کوچولو صمد بهرنگی / برگزیده شعر کودک و ارائه ی سروده هایی از معروف ترین شاعران شعر کودک از جمله : مصطفی رحماندوست، افسانه شعبان نژاد، جعفر ابراهیمی، ناصر کشاورز، شکوه قاسم نیا و...

ادامه مطلب


ترجمه های پراکنده اما زیبا


با مطا لعه آثار تعدادي از شاعران و نويسندگان و خواندن احوال درون و نجواهاي دلشان تعجبي نخواهيد كرد اگر بدانيد با خود كشي به زندگي خود پايان داده اند . آخرین دست نوشته ی تعدادي از اين نويسندگان را انتخاب كرده ام که تقدیم می دارم. هدف خودم را از این کار بدرستی نمی دانم اما ریزش کلمات از قلم کسانی که از درون فرو ریخته و مرگ آخرین راهی بوده است که ناگزیر به انتخاب آن بوده اند برایم کاملا جالب توجه بود. اما فقط جالب بودن هم کافی نیست .....من می توانم از این کلمات که کاملا صادقانه و بدور از هر گونه زبان بازی ، ظاهر فریبی و مداهنت بر صفحه کاغذ ریخته شده اند خیلی چیزها بیاموزم.......

ادامه مطلب


گارگاه داستان نویسی گارسیا مارکز

گارسیا مارکز در ایران و جهان با اثر ارجمند صد سال تنهایی شهرت یافته است. این رمان وزین که جایزه نوبل را برای مارکز به ارمغان آورد از برترین آثار وی به شما را می رود. خواندن تازه هایی در باب داستان و اصول داستان نویسی با قلم نویسنده صد سال تنهایی، بی شک خالی از لطف نخواهد بود. در سایت سارا شعر علاوه بر این مطلب خواندنی این کارگاه، داستان هایی از این نویسنده معروف آمریکایی، در معرض دید و خوانش شما قرار دارد.

ادامه مطلب


آموزش زبان انگلیسی

خودمان بهتر از هرکسی می دانیم که هزار نکته باریک تر ز مو اینجاست و پرداختن به زبان انگلیسی به قول دیروزی ها، مرد کهن می خواهد. حق با شماست، آموزش زبان انگلیسی در سایتی ادبی کمی دور از ذهن به نظر می رسد اما ما تنها به بهانه پرداختن به ترجمه و لذت بردن از زیباترین ترجمه های شعر و داستان جهان، آغازی را دامن زده ایم که انجامش را روشن و آفتابی می بینیم. ما گام اول را برداشته ایم. درچهارده فصل ، چهارده موضوع مختلف را مد نظر داشته ایم. در هر درس، مخاطبان ما با کلمات و اصطلاحات رایج زبان آمریکایی و انگلیسی آشنا می شوند.....

ادامه مطلب


گزیده ی طنز عبید زاکانی

اگر چه گرايش به شوخ طبعي و انواع آن در ادب فارسي، تقريباً به اندازه تاريخ ادبيات فارسي قدمت دارد، اما تا قرن هشتم و ظهور عبيد زاكاني، طنزپرداز حرفه‌اي به معناي امروزي و متعارف آن نداشته‌ايم و با قدري تسامح عبيد زاكاني را مي‌توان پدر طنز فارسي دانست.در نوشته‌هاي شوخ‌طبعانه عبيد، خواننده با معجوني از طنز و هزل و هجو و فكاهه روبه‌رو است. عبيد زاكاني در سروده‌ها و نوشته‌هاي طنزآميز خود كوشيده است با برشمردن واقعيت‌هاي تلخ روزگار خود به زباني شيرين، آيينه‌اي شفاف در برابر فساد اخلاقي، حماقت‌ها، بي‌تدبيري‌ها و مظالم رجال و مردم عصر خود كه دوره استيلاي مغول بر ايران بوده، قرار دهد.در اين گزيده نمونه‌هايي طنزآميز از كليات عبيد زاكاني (به تصحيح و مقدمه استاد زنده ياد عباس اقبال آشتياني) استخراج شده است....

ادامه مطلب


ویژه نامه غاده السمان

غاده السمان زنی است که با هویت زنانه اش اشعاری ساده و فصیح را با افکاری عمیق به جهان تقدیم داشته است. نخستین مجموعه قصه ایو به نام چشمانت سر نوشت من است را در سال 1963 منتشر کرد. وی با مجموعه قصه های دیگری که در سال 1976 با عنوان به تو اعلان عشق می کنم نام خود را در ردیف برترین نویسندگان جهان به ثبت رساند. وی در قصه هایش از درد و رنج های مردم لبنان سخن رانده است. کوچ بندرهای قدیمی مجموعه ی دیگری است که در سال 1973به چاپ رسید. اگرچه غاده السمان انواع مختلف ادبی را تجربه کرده است اما در جهان امروز بیشتر به عنوان یک نویسنده مشهور است. وی از سال 1976 تا سال 1999 این مجموعه از آثار را به چاپ رساند: کابوس بیروت / ماه چهارگوش(برنده جایزه ادبی دانشگاه آرکانزاس آمریکا) / رمان بیروت 75 (به زبان اسپانیولی و برنده جایزه ملی اسپانیا) ...

ادامه مطلب


يادنامه ويرجينيا وولف                                     

ویرجینیا ولف کار نویسندگی حرفه ایش را از سال 1915 با انتشار نخستین رمانش"سفر خارج" آغاز کرد که نوشتنش هفت سال به درازا کشیده بود.این رمان کمابیش قراردادی است ولی در آثاری که پس از آن انتشار یافت به ویژه اتاق جیکاب(1922) و خانم دالووی و طرف فانوس دریایی(1927) و امواج(1931) و بین پرده‌ها (1941) ، ویرجینیا ولف روز‌به‌روز شیوه‌های نامتعارف‌تری برای نشان دادن خویش از"زندگی" و "واقعیت" پدید آورد.او در مقاله"آقای بنت و خانم براون" ناخرسندی بسیار خود را از"واقعیت" دنیای قصه‌های نویسندگان ناتورالیستی مانند جان گالزورذی و هربرث جورج ولز و آرنولد بنت بر زبان آورد.... در اين يادنامه بخوانيد: ويرجينيا ديوانه محبوب، نقدی بر كتاب امواج و...

ادامه مطلب


چه گونگی پیدایش پرسش های شگفت آور خیام

دکتر کاووس حسنلی و دکتر سعید حسام پور در این مقاله تحقیقی ارزشمند به بیان تازه های در باب افکار اندیشه های خیام پرداخته و چه گونگی پیدایش پرسش های شگفت آور خیام را به تحلیل نشسته اند. در مقدمه این اثر ارجمند می خوانیم: غبار روبی از چهره‌ی واقعی اندیشمندان گذشته و شناخت راستین آنان، جز با آگاهی از رویدادهای زمانه‌ی آنان و آشنایی با وضعیت سیاسی، اجتماعی و فرهنگی روزگارشان به شایستگی صورت نمی‌پذیرد. حكیم عمر خیام نیشابوری که به احتمال زیاد در سال ٤۳٩ ق. به دنیا آمده و در ۵١۷ درگذشته است نیز از دایره‌ی این باور بیرون نیست. روزگار او با رویدادهای رنگارنگ و پیشامدهای گوناگونی روبه‌رو بوده است و پی‌بردن به ریشه‌های شكل‌گیری اندیشه‌های او، بررسی اوضاع اجتماعی، سیاسی و فرهنگی ایران، پیش از سده‌ی پنجم و درنگ در جریان‌های فكری و مذهبی آن دوران را ضروری می‌نماید....

ادامه مطلب


1

2

3

4

5

6

بخش های دیگر این فهرست را هم ببینید >>>