با کلیک بر روی این قسمت، به خانه سارا شعر بروید about me

به سایت سارا شعر خوش آمدید

پیش کسوتان نقاشی قهوه خانه


 

عباس بلوکی فر

عباس بلوکی فر در سال 1303 شمسی در بازارچه معیر، یکی از محله های قدیم تهران به دنیا آمد. از 9 سالگی به کار نقاشی ساختمان مشغول شد. چند سال نزد دو استاد بنیانگذار شیوه نقاشی خیالی قهوه خانه، حسین قوللر آقاسی و  محمد مدبر، به شاگردی و آموختن هنر رنگ آمیزی و نقاشی نشست. قوللر او را به بهره گیری از استعداد و ذوق هنری بالایی که داشت تشویق می کرد. در هجده سالگی با اتکا به هنر خود، قلم تخیل را در نقش پردازی به کار گرفت و از آن پس همچون نقاشان صاحب نام، سفارش نقاشی می پذیرفت.

نخستین قهوه خانه ای که بلوکی فر در سنین پایین زندگی در آن می نشست و به تشویق قهوه خانه دار آن، که از بستگانش بود، نقاشی می کرد قهوه خانه معروف به قهوه خانه آقا رضا بود. این قهوه خانه در اول خیابان بوذر جمهری، جنب کوچه مجید الدوله سابق، بالاتر از دباغخانه قرار داشت و آن را آقا رضا فرج زاده می گرداند. قهوه خانه آقا رضا، چنان که استاد بلوکی فر می گوید، پاتوق امیر عزیز السلطان (پسر ملجیک)، و جمعی از اعیان و اشراف آن زمان بود.


 

 جنگ تاریخی خیبر

108 * 159 س.م- مجموعه فرهنگی سعدآباد

سالهای 1318-1317 شمسی نیز در قهوه خانه مشهدی محمد علی خسرو، واقع در خیابان حافظ رو به روی در غربی پارک شهر کنونی، به سفارش قهوه خانه دارش چند تابلوی نقاشی کشید.

مضمون نقاشی های این نقاش بیشتر برگزیده از حماسه های مذهبی است. قلم او، شیوه هنری و ریزه کاریهای ویژه دو استادش، قوللر و مدبر را می نماید. در ساخت و پرداخت و ترکیب بندی و آمیزه رنگها، از هر دو استاد مایه هایی گرفته است. نقاشی های نخستین سالهای هنریش را، زنده ترین و جذابترین آثار خود می انگارد. در پنجاه سال گذشته،تابلو های نقاشی فراوانی به سفارش مردم از هر سنخ و گروه کشیده است. تابلوهای او در خانه ها، سقاخانه ها، قهوه خانه ها، زورخانه ها و بعضی از مکانهای عمومی پراکنده است. بعضی از تابلوهایش نیز، در موزه های هنرهای تزیینی، رضا عباسی و هنرهای معاصر نگهداری می شود.

از جمله آثار برجسته او، می توان "بارگاه کیخسرو"، "جنگ خیبر" و "روز عاشورا" را نام برد.

در چند سال اخیر، نقاشیهایی از استادان مکتب نقاشی قهوه خانه از جمله بلوکی فر، در نمایشگاه های پاریس و دوسلدرف آلمان به نمایش در آمده است.

 

 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ