با کلیک بر روی این قسمت، به خانه سارا شعر بروید about me

به سایت سارا شعر خوش آمدید

پیش کسوتان نقاشی قهوه خانه


 

حسین قوللر آغاسی

حسین فرزند علی رضا قوللر آغاسی بود. علی رضا یكی از هنرمندان و استادان نقش پرداز بر روی كاشی و قلمدان به شمار می رفت. حسین فن و هنر نقش اندازی روی كاشی و روغن كاری بر دیوار را از نه سالگی نزد پدر آموخت. در آن زمان استاد علی رضا یك كارگاه كاشی پزی در خیابان الماسیه (باب همایون) داشت. پس از مرگ پدر چندی كارگاه او را می گرداند. محمد مدبر، دوست و همشاگردیش در كارگاه پدر، او را در این دوره كوتاه در نقش اندازی روی كاشی و گرداندن كارگاه یاری می داد. پس از چندی كارگاه و كار كاشیگری را رها كرد و به نقاشی ساختمان پرداخت.

حسین قوللر آغاسی، نخستیم كار نقاشی از داستانهای شاهنامه و واقعه كربلا را به سفارش مشهدی صفر اسكندریان، قهوه چی قهوه خانه معروف به مشد صفر در میدان سید اسماعیل، بالای آب انبار سید اسماعیل آغاز كرد. هفته ها، شبانه روز در این قهوه خانه می ماند و داستانهایی را كه از زبان شاهنامه خوان و نقال قهوه خانه می شنید، بر روی پرده و بوم می آورد.

قوللر آغاسی یكی از دو تن بنیانگذاران شیوه خیالی نقاشی سنتی معروف به نقاشی قهوه خانه بود. او در نقش پردازی حماسه سازان مای و مذهبی و رمز قهرمان سازی با رنگ روغن، و بهره گیری از واقعیات و انباشته های ذهن و خیال چیرگی و مهارت برجسته ای نشان داده است. از پرداختن به طبیعت و طبیعت سازی پرهیز می كرد و میان سبك و شیوه كار خود و نقاشان طبیعت ساز فرق عمده ای می گذاشت. او خود این فرق را چنین بیان كرده است : ما از همان اول از طبیعت سازی پرهیز كردیم. كتابی كه نخوانده بودیم!  دنیا را هم كه نگشته بودیم! مداحی نوحه خوانده بود، آقایی منبر رفته بود، نقالی شاهنامه نقل كرده بود. ما هم چیزهایی در خیالمان پروردیم و جرات كردیم و نقش این خیال را آشكار ساختیم. اگر ما طبیعت سازی می كردیم، اگر اصول را رعایت می كردیم كه جایمان در قهوه خانه نبود. نقاس مردم كه نمی شدیم.


 

مصیبت کربلا

رنگ و روغن روی بوم - ابعاد 130 * 241 س.م - مجموعه فرهنگی سعد آباد

 

نقاشیهای زیادی از او به نام او باز مانده كه در موزه ها و مجموعه های خصوصی، یا در دست مردم هست. از آثار او می توان به موارد زیر اشاره كرد:

نبرد رستم و اشكبوس (جنگ هفت لشكر)- 1319

رستم و سهراب 1321

گرفتار شدن خاقان چین به كمند رستم 1325

مصیبت كربلا 1330

كشته شدن دیو سفید به دست رستم 1333

استاد حسین قوللر آغاسی زندگی سخت و ملالتباری را گذراند. سرانجام در تنگدستی و فقر، و تنها و بی یار و همدم در آذر ماه 1345 در گوشه بیمارستان در گذشت. او را در گورستان مسگرآباد به خاك سپردند.

 بار یافتن حضرت مسلم خدمت امام حسین

 - رنگ و روغن رو بوم - ابعاد 110/5 * 171 س.م- مجموعه موزه رضا عباسی

 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ