با کلیک بر روی این قسمت، به خانه سارا شعر بروید about me

به سایت سارا شعر خوش آمدید

 

 

یادنامه همایون خرم و پنج ساخته معروف او 135 آهنگ ماندگار از  پنجاه سال موسیقی ایرانی از اینجا به خانه سارا شعر بروید مناسبت های شعر و آواز در موسیقی ایرانی چگونه گوشه ها را بشناسیم؟ همه چیز درباره ساز کمانچه

 

و

موسیقی اصیل ایرانی

 

 

  •  لطفا ببینید ، بخوانید و بشنوید:

  
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ