با کلیک بر روی این قسمت، به خانه سارا شعر بروید about me

به سایت سارا شعر خوش آمدید

 
.
 

ترانه ای از زنده یاد مسعود بختیاری

مُ چُنــو بختُم بــَده طالُــــــم سیـــاهه

هر چی که خووی کُنم ایگون گناهه

خوم بـــرم دیه برم ایچـــو نواستــم

زندگونـــی چینـــونه دیه نخــواستم

ای خـــدا بالا سری سیل زیر پــا کُن

درد بـــی درمــون مُنه دیـــه دوا کُن

هر چی که به مُ گُدن همس دُرو بی

حالا باور ئـــــی کنــم که دی بفـــا نی

مُ چُنــو بختـــم بَده طــــــالـــــم سیاهه

هر چی که خووی کُنم ایگون گناهه

خـــوم برم دیه برم ایــچو نواســتـــم

زندگونــــی چینـــونه دیه نخواســتـم

چند آهنگ و ترانه معروف از زنده یاد مسعود بختیاری را از

اینجا ، اینجا ، اینجا ، اینجا

بشنوید.

 

 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ