با کلیک بر روی این قسمت، به خانه سارا شعر بروید about me

به سایت سارا شعر خوش آمدید

 
.
 

ترانه ای از زنده یاد مسعود بختیاری

چه خوه ولا مال بار ونه ولا به خدا پا چشمه کهرنگ
تا بیان ولا یک بگرن ولا به خدا چار لنگ و هفت لنگ
بلال بلال های بلال بلال های گلم تند پاته وردار
تا بخونم سی گلم مو بلال بلال و یار یار
تشمالون ولا کاری کنن ولا ای مال و او مال
تش نهاد ولا گوشه دلم ولا به خدا دو تیه کال
بلال بلال گلم نفتت کوچیره
به کمند او پللت های ولا دلم اسیره
===
ترجمه به هیچ عنوان گویای زیبایی متن نیست:
چه خوبه که فصل کوچ برسه و کوچ بکنیم(کوههای زاگرس)
تا بیان کنار هم هر دو تا ایل بزرگ چهارلنگ و هفت لنگ
بلال بلال(ی چیزی مثل هرچی که خودت بگی) گلم بهم فرصت بده
تا برات ترانه بخونم
مطربها آهنگ بزنید(شاد باشید)
آتیش زده به دلم اون دوتا چشمات

عزیزم بینیت کوچیکه!
دلم به کمند زلفات اسیره

 

چند آهنگ و ترانه معروف از زنده یاد مسعود بختیاری را از

اینجا ، اینجا ، اینجا، اینجا

بشنوید.

 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ