با کلیک بر روی این قسمت، به خانه سارا شعر بروید about me

به سایت سارا شعر خوش آمدید

تاریخچه نقد ادبی در ایران و جهان

.
 

تاریخ نقد

مطالب زیر را از سایت ارزشمند آقای عاطف راد به امانت گرفته ایم. در سایت شخصی آقای عاطف راد علاوه بر مطالب زیر، مجموعه ی متنوعی از آثار قلمی وی نیز در دسترس شما خواهد بود. ضمن تشکر از این ادیب اندیشمند بخش هایی از مطالب ایشان را ذیلا با عنوان تاریخ نقد تقدیم می داریم. جهت تکمیل این صفحه نیاز به یاری و همکاری شما داریم. لطفا مطالب ارزشمند خود را در باب تاریخ نقد به ایمیل ما ارسال دارید.

 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ