با کلیک بر روی این قسمت، به خانه سارا شعر بروید about me

به سایت سارا شعر خوش آمدید

آموزش زبان انگلیسی

.
 

 ترجمه تیترهای روزنامه های مشهور

 

 

1- Four acquitted in bomb plot against U.S embassy in Paris.

تبرئه چهار مظنون به توطئه بمب گذاری در سفارت آمریكا در پاریس

لغات:

 to Acquit: to give a decision in a court of law that someone is not guilty of a crime. تبرئه كردن 


 

2- Top generals still stand behind Chavez.

ژنرالهای ارشد هنوز از چاوز حمایت می كنند.

 


 

3- Bush and new Korian leader to take up thorny issues.

بوش و رهبر جدید كره مسائل بغرنج را مرور می كنند.

 


 

4- Saudis alter promis to help Afghans.

سعودی ها قول خود را در مورد كمك به افغانستان پس گرفتند.

لغات:

تغییر دادن عوض كردن to Alter: to change, or to make someone or something change

 


5- US, Uk said to plan amphibious.

طرح آمریكا و انگلستان برای حمله آبی و خاكی به عراق.

لغات:

آبی خاكی  .an amphibious operation etc involves both sea and land vehicles :Amphibious

 


6- Bush gets smallpox inoculation.

بوش واكسن آبله تزریق كرد.

لغات:

To Inoculate: to protect someone against a disease by putting a weak form of the diseaseinto their body using a needle. واکسن زدن

 


 

۷- Blix urges U.S to hand over Iraq evidence.

بلیكس از آمریكا خواست تا مدارك خود را در مورد عراق تحویل دهد.

 


 

۸- Gop pins hopes on Frist to heal party wounds.

حزب جمهوری خواه به فریست برای التیام به زخمهای حزب امید دارد.

لغات:

حزب جمهوری خواه Gop: the Grand Old Party another name for the Republican Party in US politics.

 


 

9- Anti-Irag military alliance buils slowly.

ائتلاف نظامی ضد عراق به آهستگی تشكیل می شود.

 


 

۱۰- Iraq ready to deal with questions.

عراق آماده پاسخگوئی به هر سوالی هست.

 


 

۱۱- U.S to give Iraq inspectors photos of sanitation activities.

آمریكا عكس هائی از فعالیتهای پاكسازی در اختیار بازرسان عراق قرار می دهد.

 

 


 

۱۲- U.S begins sharing intelligence with U.K weapons inspectors.

آمریكا با بازرسان تسلیحاتی انگلیس همكاری اطلاعاتی می كند.

 


 

13- Japan fears north Koria: U.S promises defence sheild.

آمریكا بر اساس ترس ژاپن از كره شمالی قول سپر دفاعی می دهد از ژاپن دفاع می كند-.

 


 

14- Kenyan opposition headed for victory.

مخالفان در كنیا پیشتاز انتخاباتند در امر انتخابات جلو افتاده اند.

 


 

۱۵- Vatican denounced cloning . Claim labeled as immoral brutal.

واتیكان با محكوم كردن شبیه سازی انسان آن را غیر اخلاقی و بی رحمانه توصیف كرد.

لغات:

To clone: to make an exact copy of a plant or animal by taking a cell from it and developing it artificially. تولید مثل یا آبستنی غیر جنسی شبیه سازی

 


 

16- passport smuggling probe triggers search for 5 men.

جستجو در تعقیب 5 نفر در مسئله قاچاق گذرنامه شدت یافت.

لغات:

 قاچاق كردن To smuggle: to take something or someone illegally from one country to another

 


۱۷- Saddam aide accuses U.S of turning scientists away.

مشاور صدام آمریكا را به فراری دادن دانشمندان عراقی متهم كرد.

 


 

18- U.S Reports clash with Pakistan border unit.

گزارشها از درگیری میان نیروهای آمریكائی و پاكستانی خبر می دهد.

 


 

۱۹- Bush sees resolution on N. Koria.

بوش نسبت به حل بحرانهای كره ی شمالی خوشبین است .

 


 

۲۰- U.S Keeps close tabs on muslim cleric.

آمریكا همچنان روحانیون مسلمان را تحت نظر دارد.

لغات:

To keep (close) tabs on somebody/something: informal to watch someone or something  carefully to check what they are doing نظارت (مستقیم ) داشتن- كاملا نظارت داشتن

 


 

21- U.N Brodens Iraqi import ban.

شورای امنیت واردات عراق را محدودتر كرد.

 


 

۲۲- Pentagon orders infantry division to Persian Gulf.

پنتاگون واحدهای پیاده نظام به خلیج فارس اعزام كرد.

لغات:

 پیاده نظام سرباز پیاده  Infantry: soldiers who fight on foot

 

 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ