با کلیک بر روی این قسمت، به خانه سارا شعر بروید about me

به سایت سارا شعر خوش آمدید

آموزش زبان انگلیسی

.
 

مکالمات روزمره آمریکایی

بخش دوم 

۱- اگر رد بشی شانس دیگه ای نداری

If you flunk out you won't get a second chance  


2- عصبانیم نکن

 Don't get on my bad side.


۳- خوب گوش بده ( این رو تو مغزت فرو کن ) دیگه نباید او مسئله رو شروع کنی

 Now , get it straight . You shouldn't get started on that again.


۴- دلم برایت می سوزد

I feel sorry for you.


۵- این آخرین پیشنهاد منه ، می خوای بخواه ، می خوای نخواه.

That's my last offer, take it or leave it.


6- انتظار دارم این مسئله را خیلی جدی بگیری.

 I expect you to take this seriously.


7- اگر نمی خواهیم از پروازمون عقب بمونیم بهتره که الان حرکت کنیم.

We'd better take off now if we don't want to miss our flight.


8- بهتره تصمیمتو بگیری .

ِYou'd better make up your mind.


9- فقط ایندفعه رو بهت اجازه میدهم ، بار دیگه نه.

I let you have it this time, but not anymore.


10- تو دخالت نكن (این به تو ارتباطی نداره )

Keep out of this - This is not your bussiness - Don't try to get involved.


11- همون قدر كه به تو ارتباط داره به من هم داره .

It's just as much my bussiness as yours.


12- اگر روی اون نون را نپوشانی زود خشك می شود.

If you don't cover that bread, it will soon dry out.


13- صبرم داره تموم می شه .

My patience is running out.


14 - با اون كاری نداشته باش .

Don't mess with him.

 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ