با کلیک بر روی این قسمت، به خانه سارا شعر بروید about me

به سایت سارا شعر خوش آمدید

 

.
 
ضرب‌المثل‌های ترکمنیاسب برای تركمن با ارزشترین چیزهاست برای همین در ضرب المثلها هم اسب را بكار می برند.

آت آدمینگ قاناتی دیر
اسب بال و پر انسان است

آت آریق لیقده, قیز غریب لیقده
اسب را در لاغری و دختر را در غریبی بیازمای

آت اوركن یریندن, ا‏ُرقورقان یریندن
اسب از هر جا كه رم كند می ترسد و مرد از جایی كه ترس دارد پرهیز می كند

آتینگ یوریك بولا نیندن, بختنگ یوریك بولسون
الهی كه بختت از تك اسب تند رو هم تیزتر باشد

آت قدرین مینن بیلار, اوق قدرینی آتان
قدر اسب را سوار داند و قدر كمان را تیر انداز

 

 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ