با کلیک بر روی این قسمت، به خانه سارا شعر بروید about me

به سایت سارا شعر خوش آمدید

ترجمه شعر جهان

.
 

ژاک پره‌ وه

 شاعری ‌که ‌شعرش ‌زندگی بود

 
prevertزندگی و اشعار ژاک پره وه

ژاك پره وه (‏Jaques Prevert‏ ) در چهارم فوریه سال 1900 در نوبلی سورسن به دنیا آمد. كودكی ‏شاد و خوشحال بود. هیچ جشنی را از دست نمی داد. به تمام سیركها هم سر می زد. عاشق تئاتر بود. ‏پدرش كه بازیگران را به خوبی می شناخت او را با خود به تئاترها می برد . حتی پیش از آن كه نمایش ‏شروع شود آنها در آن جا حضور داشتند. ‏
ژاك زندان را دوست نداشت و نمی خواست چیزی راجع به آن بداند. هرگز كشیشان و خادمان كلیسا ‏را دوست نداشت زیرا آنها در نظر او قدرتهای مطلق بودند. ازهمان كودكی مادش داستانها پریان را ‏برایش می خواند . به این ترتیب او به دنیای خیال و روا پا نهاد. و هم مادرش بود كه به او خواندن ‏آموخت. ‏
آثاری مانند دیوید كاپرفیلد ، سه تفنگدار و خانم منتزورو از علاقمندی هایش بود. در سال 1907به ‏پاریس آمد و وارد مدرسه شد. او از این كه ساعت ها بی حركت در كلاس بنشیند و به حرف های ‏معلم بداخلاقش گوش كند متنفر بود. معلمی كه وقتی ژاك به گلها و پرندگان بیرون كلای نگاه می ‏كرد اور ا سرزنش می كرد. این دلزدگی و تنفر در نوشته هایش نمود دارد. هر از گاهی با پدرش به ‏دیدن فقرا می رفت. ژاك آنها را دوست می داشت و غم و شادی آنها را درك می كرد.او اعتقاد داشت كه دنیا همیشه خوب نیست، اما خوشبختانه رویا وجود دارد. خواندن هست،‌ سینما ‏هست. ‏
 

برادر ژاك كارگردان بود. ژاك بسیاری از سناریوها و دیالوگ های فیلم های او را می نوشت. ‏
سرانجام ژاك مدرسه را رها كرد و به گذراندن زندگی پرداخت. در همان سال جنگ شروع شد، با ‏تمام بی رحمی اش. او از جنگ متنفر بود. ‏
برادرش‎ ‎در 17 سالگی بر اثر تب تیفوئید می میرد. ‏
ژاك پروه مجبور می شود در نیروی دریایی خدمت كند . چون رفتار نمونه ای نداشت بارها و بارها به ‏زندان افتاد. سرانجام خدمت سربازی را به پایان رساند. او حالا به كتابخانه ها می رفت و با نویسندگان ‏رفت و آمد می كرد. ‏
تولد ژاك پروه به عنوان یك نویسنده به هیچ یك از نویسندگان دیگر شبیه نیست. تفاوت آثار شاعرانه ‏ژاك پروه با آثاردیگر، استقبال پر شور مردم بود. مخاطبین "گفتارها" 1945 ، "داستان ها" 1948، ‏‏"نمایش" 1951، "باران و هوای خوب" 1955، "توده های درهم" 1865، "این چیزها و بقیه چیزها" ‏‏1972، به خوبی محبوبیت شاعری را نشان داد كه شعر را به نقش اصلی و اولیه اش هدایت كرد، یعنی ‏گفتاری كه با صراحت ، ساده ترین و جهان شمول ترین احساسات مانند خشم، غم، محبت وعشق را ‏بیان می كند. پروه شاعری بدیهه سراست. و بدیهه سازی در نظام ادبی و فكری نیرویی انقلابی است. ‏شعر او خودِ زندگی است. با تصاویری ساده از زندگی ، بدون نحوست و بدبختی، با خورشیدی ‏درخشان و زنهایی بسیار زیبا. زبان و اندیشه او در مقابل "كیمیاگری كلام" (تفكر رمبو درباره شعر) قرار ‏می گیرد. ‏
پروه بعد از شركت در جنبش سورئالیسم، خیلی زود آن را كنار می نهد. علاقمند به زبانی آزاد بود . ‏زبانی كه قادر است انسان را نیز آزاد كند. ‏
‏"چفتِ در باستیل؛ آسم پاناما و باد مفاصل روسیه" این كلمات و تركیبات ، چگونگی دنیای كلامی را ‏نشان می دهد كه در آن پاپها، ژنرالها، وزیرها و قاضی ها ، چهره های مضحك و بدبختی هستند. ‏
بازگشت به سرچشمه های زبان عامیانه كه به استعاره های ظریف و ماهرانه توجهی ندارد به خصوص ‏در ترانه ها بیان برتر خویش را پیدا می كند. ـ پروه ساده و بی تكلف شعر می گوید . باتخیل و ظریفانه ‏به طوری كه همه ، شعر او را می خوانند و دوست دارند و با آن ارتباط برقرار می كنند. ‏
او خفقان و ستم های اجتماعی ، جنگ، آلودگی، آزادی، عدالت و عشق به زن را در اشعارش به ‏تصویر می كشد. شایستگی او را بیش از همه حرفه ای های سینما می شناختند. او فیلم نامه فیلم های ‏‏"ملاقات كنندگان شب (1942)" و "كودكان بهشت (1945)" را نوشت. این دو فیلم از آثار مارسل ‏كارنه هستند. ‏
پروه برای كودكان نیز می نوشت : "حكایت هایی برای بچه هایی كه عاقل نیستند".
 دو نمونه از اشعار ژاك پره وه :
 
 
Jaques Prevrt
 

مهربان و دهشتناك ‏
سیمای عشق ‏
شبی ظاهر شد ‏
بعدِ بلندای یك روز بلند
گویا كمانگیری بود ‏
با كمانش ‏
و یا نوازنده ای ‏
با چنگش ‏
دیگر نمی دانم ‏
هیچ، دیگر، نمی دانم
تنها، می دانم؛ بر من زخم زده
بر قلبم، ‏
شاید با تیری، شاید به ترانه ای ‏
و تا ابد ‏
می سوزد ‏
این زخم عشق
چه می سوزد!‏

 


Jaques Prevrt


به بازار پرنده فروش ها رفتم ‏
پرنده خریدم ‏
برای تو، عشق من ‏
گل خریدم ‏
برای تو عشق من ‏
به بازار آهن رفتم ‏
زنجیر خریدم ‏
زنجیرهای سنگین ‏
برای تو عشق من ‏
بعد به بازار برده فروشان ‏
دنبال تو گشتم ‏
پیدایت نكردم ‏
عشق من

برگردان‎ و گرد آوری:‎‏ آسیه حیدری شاهی سرایی‏
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ