با کلیک بر روی این قسمت، به خانه سارا شعر بروید about me

به سایت سارا شعر خوش آمدید

ترجمه شعر جهان


 


جوپستل (ایرلند)

جو پستل‌ شاعری‌ ایرلندی‌ است‌ كه‌ در مجلات‌ انگلستان‌ و ایرلند قلم‌ می‌ زندوقتی‌ تو در بیمارستان‌ هستی‌
من‌ ساعت‌ را روی‌ صبح‌ شنبه‌ كوك‌ می‌ كنم‌
دقیق‌ همانگونه‌ كه‌ تو كوك‌ می‌ كردی‌
همچنانكه‌ كوكش‌ را بالا و پایین‌ می‌ كنم‌
وزنه‌ هایی‌ را می‌ نگرم‌
كه‌ مستقیم‌ و راست‌ بالا خزیده‌ اند
دو سیلندر استوانه‌ ای‌
كه‌ هر كدام‌
با قلابی‌ منفرد
به‌ زنجیری‌ آویخته‌ است‌
با عملكردی‌ واقعاً ظریف‌
ظریف‌ مثل‌ حركت‌ یك‌ پاندول‌
كه‌ بر دنده‌ ای‌ جغجغه‌ ای‌
به‌ سمت‌ ما كشیده‌ می‌ شود
دانگ‌ دانگی‌ پانزده‌ دقیقه‌ای‌
كه‌ وقتی‌ از تعطیل‌ مذهبی‌ برمی‌ گردیم‌
بخشی‌ از مراسم‌ عبادت‌ ما می‌ شود
تو قبل‌ از این‌ كه‌ ما سال‌ ها قبل‌ یك‌ دیگر را ملاقات‌ كنیم‌ عاشق‌ ساعت‌ بودی‌
دیروز حتی‌ داشتم‌ به‌ جلد آن‌ می‌نگریستم‌
جلدی‌ با عكس‌ كمرنگ‌ خورشید خاوری‌
با رنگ‌ لاكی‌ رنگ‌ و رو رفته‌
با یك‌ اژدها،
با یك‌ معبد بودایی‌ خاور دور
و یك‌ درنای‌ شیرجه‌ رفته‌
حالا مشتاقم‌ كه‌ به‌ تو بگویم‌ چقدر دلواپس‌ آنم‌
انگشت‌ هایم‌ مرددند
هر پانزده‌ دقیقه‌ بی‌ پایان‌
وقتی‌ كه‌ تو
بر تخت‌ بیمارستان‌
كم‌ كم‌ به‌ رنگ‌ نقره‌ ای‌ كم‌ رنگ‌ درمی‌آیی‌
 

 

Jo Pestel


Clock
the clock While you are in hospital I wind
you had. on Saturday mornings exactly as
treatment To change a detail means the
weights rise mightn't work. I watch the
the key, straight and true as I heave on
chain two cylinders each attached to its
a mechanism - by a single hook - surely too frail
the pendulum yet never failing to complement
out our quarter hours and move us on a ratchet, bong؛
restored first thing the sturdy background sound
holiday, part whenever we get back from
loved the clock of the ritual of return. You
until yesterday for years before we met. Not
casing, did I even see the detail of its
gold, the understated swirl of oriental
dragon, red lacquer with bits missing, a
pagoda, a swooping crane؛secret stories
the quietness, there for the unravelling had I
the eyes and ears. I hunger now
fingers to tell you how I care for it, my
eternity lingering, each quarter hour
while you grow pale silver
in that hospital bed.
 

 ترجمه: هادی محمدزاده - كامبیز تشیعی

منبع : سوره مهر

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ