با کلیک بر روی این قسمت، به خانه سارا شعر بروید about me

به سایت سارا شعر خوش آمدید

 

.
 

ضرب‌المثل‌های جهرمیجهرم شهرستانی است در جنوب استان فارس كه قدمتی چند هزار ساله دارد.

یه كفی نون بر بری من بخورم یا اكبری
یه نصفه نون بربری من بخورم یا اکبری
این ضرب المثل وقتی بکار میره که چیز کمی هست وخواهان زیاد داره

دریا كه پاك پاكه لق لق سگ چه باكه
با آب دهان سگ دریا نجس نمی شود

كوزه گر اوشه بكه
كوزه كر از كوزه شكسته می خورد

اگه به امید ننه زیبا نشینم بسی صبحها بی ناشتا بمونم

 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ