نادر نادر پور
  
 
 
 
 
احمد شاملو
  
 
 
 
 
سهراب سپهری
  
 
 
 
 
هوشنگ ابتهاج
  
 
 
 
 
حسین منزوی
  
 
 
 
 
شهریار
  
 
 
 
 


شاملو و نیما و.....  

 
 
 
 
شهریار و نیما
  
 
 
 
 
احمد رضا احمدیi
  
 
 
 
 
احمد محمود
  
 
 
 
 
اخوان ثالث
 
 
 
 
مهدی اخوان ثالث
  
 
 
 
 
منوچهر آتشی
  
 
 
 
 
علی باباچاهی
  
 
 
 
 
علی معلم دامغانی
  
 
 
 
 
علی نقی وزیری
  
 
 
 
 
بزرگ علوی
  
 
 
 
 
اخوان
  
 
 
 
 
آتشی
  
 
 
 
 
سیمین بهبهانی
  
 
 
 
 
قیصر امین پور
  
 
 
 
 
کسرایی  
 
 
 
 
نصرالله مردانی
  
 
 
 
 
محمود دولت آبادی
  
 
 
 
 
ملک آلشعرای بهار
  
 
 
 
 
فریدون مشیری  
 
 
 
 
هوشنگ ابتهاج
  
 
 
 
 
هوشنگ ابتهاج
  
 
 
 
 
هوشنگ ابتهاج
 
  
 
 
 
 
شفیعی کدکنی
  
 
 
 
 
سپانلو  
 
 
 
 
م.آزاد
  
 
 
 
 
نادر نادر پور  
 
 
 
 
سعید نفیسی  
 
 
 
 
ناتل خانلری
  
 
 
 
 
کسرایی و کیوان
  
 
 
 
 
سپهری
  
 
 
 
 
سهراب سپهری
  
 
 
 
 
طاهره صفارزاده
  
 
 
 
 
فریدن توللی
  
 
 
 
 
یدالله رویایی
  
 
 
 
 
فرخ تمیمی  
 
 
 
 
گلچین گیلانی
  
 
 
 
 
ایرج میرزا
  
 
 
 
 
بیژن جلالی  
 
 
 
 
پروین اعتصامی  
 
 
 
 
شاملو  
 
 
 
 
شاملو
  
 
 
 
 
شاملو
  
 
 
 
 
رعدی آذرخشی  
 
 
 
 
رضا براهنی
  
 
 
 
 
رضا براهنی  
 
 
 
 
.......
  
 
 
 
 
.......
 
 
 
 
محمد علی فروغی
  
 
 
 
 
.......
  
 
 
 
 
.......
  
 
 
 
 
استاد جواد علیزاده كاریكاتوریست
  
 
 
 
 
استاد محمد مجد.
  
 
 
 
 
عمران صلاحی
  
 
 
 
 
استاد شهریار
  
 
 
 
 
استاد شجریان
  
 
 
 
 
همایون شجریان
  
 
 
 
 
شجریان
  
 
 
 
 
شهرام ناظری
  
 
 
 
 
مرحوم آغاسی
  
 
 
 
 
مرحوم نصرت رحمانی
  
 
 
 
 
قیصر
  
 
 
 
 
أیدین أغداشلو
  
 
 
 
 
اسماعیل خویی
  
 
 
 
 
محمد علی بهمنی
  
 
 
 
 
نیستانی
  
 
 
 
 
بروین اعتصامی
  
 
 
 
 
محمد بهرامی اصل
  
 
 
 
 
مرحوم سلمان هراتی
  
 
 
 
 
...........
  
 
 
 
 
رسول یونان
  
 
 
 
 
فریدون مشیری.
  
 
 
 
 
ناظری
  
 
 
 
 
مشیری
  
 
 
 
 
nowzar parang
  
 
 
 
 
استاد مشكاتیان
  
 
 
 
 
مرحوم استاد علی تجویدی
  
 
 
 
 
كروه عارف
  
 
 
 
 
استاد فخرالدین فخرالدینی
  
 
 
 
 
بیژن جلالی  
 
 
 
 
shahrak.JPG
  
 
 
 
 
شجریان
  
 
 
 
 
سهراب سپهری
  
 
 
 
 
منصور اوجی
  
 
 
 
 
اسماةیل شاهرودی
  
 
 
 
 
دهخدا
  
 
 

 

به سایت سارا شعر خوش آمدید