با کلیک بر روی این قسمت، به خانه سارا شعر بروید about me

به سایت سارا شعر خوش آمدید

آخرین کتاب هایی که خوانده ام

.
 

به بچه ها چه بگوییم؟


 
موضوع: روانشناسی تربیتی
نویسنده: آوا سیکلر
مترجم: میترا کدخدایان
ناشر: مروارید
سال انتشار: چاپ چهارم 1385
معرفی کتاب: اگر برای پاسخ به سؤالات متنوع فرزندتان نیاز به کمک دارید این کتاب را مطالعه کنید.
فهرست مطالب این کتاب
فصل اول : چگونگی آماده سازی روانی کودکان در رویارویی با مشکلات
فصل دوم : پنج ترس اساسی
فصل سوم: چرا , چه موقع و چگونه با بچه‌ها حرف بزنیم
فصل چهارم : آموزش عشق و غریزه جنسی در خانواده
فصل پنجم: زمینه سازی پذیرش مشکلاتی چون بیماری و مرگ در کودکان
فصل ششم: گذرگاه‌های تاریک , کودکان را یاری دهید تا بر پرخاشگری , حسادت و نفرت چیره شوند
فصل هفتم: ناسازگاری والدین , ترک خانواده و طلاق:واقعیت را به فرزندتان بگوئید , آنها نیاز به دانستن واقعیت دارند
فصل هشتم: پذیرش مسؤلیت تربیت فرزند به وسیله یکی از والدین مساوی استبا تحمل رنج و زحمت مضاعف
فصل نهم: خانواده‌ای دیگر, فرصتی دیگر
فصل دهم: دخانیات , مواد مخدر , الکل و گفت و گوی صریح در مورد زبان استعمال آنها
فصل یازدهم : ناهنجاری دنیای امروز :‌ایدز , همجنس‌گرایی, آسیب های جسمی و روحی حاصل از خشونت
فصل دوازدهم:‌جهان با شتاب بسیار در حال تحول و تغییرات است, چگونه باید درباره پیش آمدهای ناگوار طبیعی و بشری با کودکان گفت و گو کنیم
فصل سیزدهم : فقدان اجباری , کنار آمدن با ناامیدی و تنهایی
فصل چهاردهم: فراتر از این کتاب که شما یا کودکتان به آن نیاز دارید
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ