با کلیک بر روی این قسمت، به خانه سارا شعر بروید about me

به سایت سارا شعر خوش آمدید

آخرین کتاب هایی که خوانده ام

.
 

کیمیا خاتون


 
موضوع: داستان
نویسنده: سعیده قدس
ناشر: نشر چشمه
سال انتشار: چاپ پنجم1385
معرفی کتاب: کتاب در باره کیمیا خاتون دختر خوانده مولوی است که به همسری شمس تبریزی در آمد. کتاب در واقع نگارشی خیال پردازانه است از روی تاریخ و داستانهای نقل شده از زندگی مولانا. این کتاب، روی کیمیا خاتون تمرکز کرده است ولی حلقه مفقوده و پر تناقض زندگی مولانا را به زیبایی توضیح می دهد...  در این کتاب بخشی دیگر از شخصیت شمس دیده می شود . به قول خود شمس که یک مقاله ای دارد با عنوان جمال مرا مولانا دیده بود. زشتی ام را ندیده بود.
بنظر حقیقت همین است که شمسی که مولانا می دید و یا بهتر بگویم می خواست ببیند،شمسی بود که نمونه انسان کامل برای او بود، و تنها در سالهای هجران بود که کمی به ابعاد دیگر شخصیت او نگریست و نتیجه اش هم در اشعار مثنوی اش مشهود است. نویسنده به زیبایی در این کتاب بالا و پایین روح آدمی چون شمس را نشان داده است. بالاخره شمس هم آدم بود...
 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ