با کلیک بر روی این قسمت، به خانه سارا شعر بروید about me

به سایت سارا شعر خوش آمدید

آخرین کتاب هایی که خوانده ام

.
 

هویت


 
موضوع: رمان
نویسنده: میلان کوندرا
مترجم: دکتر پرویز همایون پور
ناشر: نشر قطره
سال انتشار: چاپ نهم 1387
سایر آثار نویسنده: جاودانگی، بار هستی، خنده و فراموشی، شوخی، وصایای تحریف شده، بی خبری، مهمانی خداحافظی، جهالت، هنر رمان
معرفی کتاب: مترجم کتاب معتقد است که در این کتاب؛ وضع و موقع انسان معاصر به زیر ذره بین گذاشته می شود و سرگشتگی و التهاب جان و روان او به نمایش درمی آید. شخصیت های رمان از چگونگی تحول جهان خرسند نیستند، مشارکت در قیل و قال آن را برنمی تابند و بلاهت درمان ناپذیرش را جدی نمی گیرند. شخصیتهای داستان با حسرت به ارزش های متعالی از دست رفته  می اندیشند، درباره ی موقعیت کنونی زندگی بشر گفت و گو می کنند، و برای نجات خویش به عشق پناه می برند.
میلان کوندرا براین باور است که رمان می تواند انسان را، در راه رسیدن به بلوغ و کمال، یاری دهد و جهان زندگی را روشنی بخشد. به نظر او هر رمان باید بر هستی انسان نور بیشتری بتاباند و زوایای مبهم و ناشناخته ی آن را روشن سازد.
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ