با کلیک بر روی این قسمت، به خانه سارا شعر بروید about me

به سایت سارا شعر خوش آمدید

آخرین کتاب هایی که خوانده ام

.
 

بریدا


موضوع: رمان خارجی
نویسنده: پائولوکوئیلو
مترجم: آرش حجازی/بهرام جعفری
ناشر: کاروان
سال انتشار: چاپ بیستم 1383
سایر آثار نویسنده: خاطرات یک مغ، کیمیاگر ، عطیه ی برتر ، والکیری ها ، کنار رود پیدرا نشستم و گریستم ، مکتوب ، کوه پنجم ، کتاب راهنمای رزم آور نور ، دومین مکتوب ، پدر ها و پسر ها ، ورونیکا تصمیم می گیرد بمیرد ، شیطان و دوشیزه پریم ، چون رود جاری باش ، زهیر ، یازده دقیقه ، قاموس فرزانگی ، ساحره ی پرتوبلو، نامه های عاشقانه ی یک پیامبر
معرفی کتاب: بریدا داستان یک دختر جوان ایرلندی است که بدنبال آموختن جادوست و در این راه متوجه می شود که هر کس باید بخش دیگر خود را در این دنیا بیابد تا در کنار او عشق و آرامش را تجربه کند ( گاه ممکن است هر کس چند بخش دیگر داشته باشد که حاصل آن درد و رنج است)
بریدا ناچار است میان دو سنت کهن، یکی را برگزیند. سنت ماه مکتبی اسراری است که برای دست یافتن به حکمت آن، باید تمرینهای دشوار و آیینهای گوناگون را به کار برد. سنت خورشید، سنت هزاران ساله بشر برای دست یافتن به معرفت است، و در آن تنها یک اصل حاکم است: " اعتماد به شب تاریک ایمان "، و تنها یک تمرین وجود دارد: " نیایش به درگاه خدا، با قلب و روح ". بریدا باید دریابد عطیه روحانی اش او را به حرکت در کدام یک از این دو سنت وا می دارد. به باور کوئلیو، یگانه راه کشف ماهیت راستین خوبشتن، عشق است: " عشق یگانه پل میان جهان مرئی و نامرئی است. آنگاه که عشق می ورزیم، می خواهیم از آنچه هستیم بهتر باشیم، و می توانیم."
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ