با کلیک بر روی این قسمت، به خانه سارا شعر بروید about me

به سایت سارا شعر خوش آمدید

ادبیات طنز

.
 

ادبیات طنز

قصه باور نكردنی

یكی داشت؛ یكی نداشت  پادشاهی سه پسر داشت  دوتاش كور بود و یكیش اصلاً چشم نداشت  پسرها رفتند پیش پادشاه؛ تعظیم كردند و گفتند :  ای پدر  دلمان خیلی گرفته  اجازه بده چند روزی بریم شكار و حال و هوایی عوض كنیم  
پادشاه اجازه داد  پسرها رفتند پیش میرآخور  گفتند :  سه تا اسب خوب و برو بده ما بریم شكار  
میرآخور گفت :   بروید تو اصطبل و هر اسبی كه خواستید ببرید  
رفتند دیدند تو اصطبل فقط سه تا اسب هست  دوتاش چلاق بود و یكیش اصلاً پا نداشت  اسب ها را آوردند بیرون و رفتند به میرشكار گفتند :  سه تا تفنگ خوب بده ما بریم شكار  
میرشكار گفت :   بروید تو اسلحه خانه و هر تفنگی كه می خواهید بردارید  
پسرها رفتند دیدند سه تا تفنگ تو اسلحه خانه هست  دوتاش شكسته بود و یكیش قنداق نداشت  آن ها را ورداشتند؛ سوار اسب هاشان شدند و از دروازه ای كه در نداشت رفتند به بیابانی كه راه نداشت  از كوهی گذشتند كه گردنه نداشت و به كاروانسرایی رسیدند كه دیوار نداشت  تو كاروانسرا سه تا دیگ بود  دوتاش شكسته بود و سومی اصلاً ته نداشت
همین جور كه می رفتند سه تا تیر و كمان پیدا كردند  دوتاش شكسته بود و یكیش اصلاً زه نداشت  رسیدند به سه تا آهو و با همان تیر و كمان ها آن ها را زدند  وقتی رفتند بالای سرشان, دوتاش مرده بود و یكیش اصلاً جان نداشت  آهو ها را بردند تو همان كاروانسرایی كه دیوار نداشت  پوستشان را كندند و آن ها را گذاشتند تو همان دیگ هایی كه دوتاش شكسته بود و یكیش ته نداشت  زیرشان را آتش كردند؛ استخوان پخت گوشت اصلاً خبر نداشت
تشنه كه شدند, گشتند دنبال آب  سه تا نهر پیدا كردند  دوتاش خشك بود؛ یكیش اصلاً آب نداشت  از زور تشنگی پوز گذاشتند به نهری كه نم داشت و بنا كردند به مكیدن  دوتاشان تركید؛ یكیشان اصلاً سر از نهر ورنداشت
به شاه خبر دادند این چه شكاری بود كه این بچه ها رفتند  شاه وزیرش را خواست و گفت :   به اجازه چه كسی گذاشتی این بچه ها برند شكار؟ زود برو تا بلایی سرشان نیامده آن ها را برگردان كه حوصله درد سر ندارم  
 
رفتیم بالا آرد بود؛
اومدیم پایین خمیر بود؛
قصه ما همین بود

منبع : آوای آزاد

 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ